Odwodnienia

Wykonujemy następujące rodzaje odwodnień:
  • Cieki wodne
  • Liniowe ACO SELF
  • Płyta ściekowa - Typ trójkątny
  • Płyta ściekowa - Typ korytkowy

 
Montujemy skrzynki podrynnowe, odprowadzamy wody deszczowe rurami drenarskimi, oraz montujemy studnie chłonne.